// Lokallitteratur // Hvor går Nord-Norge?: bind 3: politiske tidslinjer

Handlekurv

 
Hvor går Nord-Norge?: bind 3: politiske tidslinjer av
Svein Jentoft
Forfatter:
Svein Jentoft
Forfatter:
Jens-Ivar Nergård
Redaktør:
Kjell Arne Røvik
Forlag:
Orkana Akademisk
Format:
Innbundet
Språk:
bokmål
Utgitt:
2013
Antall sider:
476
Vekt:
1030
Nøkkelord
politikk, Nord-Norge
Pris: 339,-

Beskrivelse av boken
Politiske tidslinjer.

Denne boken handler om det politiske Nord-Norge. Forfatterne tegner et bilde av en region med klare politiske særtrekk. Det går lett politikk i saker i nord, motsetningene blir gjerne skarpe og temperaturen høy. Oppmerksomheten rettes mot to grunnleggende konfliktlinjer i nordnorsk politikk. Den ene handler om hvordan landsdelens naturressurser skal utnyttes og forvaltes, den andre om etniske relasjoner - særlig forholdet mellom nordmenn og samer. Det er, historisk sett, langs disse linjene at de fleste politiske konflikter og de skarpeste motsetninger oppstår nordpå. I løpet av de nærmeste tiårene vil utnyttelse av naturressurser i og utenfor Nord-Norge (fisk, olje gass og mineraler) være en svært viktig forutsetning for nasjonen fortsatte vekst og velstand. Men der er også en stragi som treffer midt i landsdelens politiske nervestystem, og vil kunne utløse omfattende mobilisering og politiske konflikter. Nord-Norge beskrives som et politiske minelagt terreng. I boka risses det opp flere detaljerte kart over dette terrenget. Det er nødvendig kunnskap, blant annet for myndigheter, medier, bedrifter, konsulenter og forskere som skal operere i landsdelen de nærmeste årene.